Apr 2016

Prejeli mednarodni standart bonitetne odličnosti

Letos je podjetje TECNO - GROUP, d.o.o. prejelo aktualno mednarodno referenčno dokumentacijo in Certifikat bonitetne odličnosti- Creditworthiness rating excellence 2015. Bonitetna odličnost je evropsko priznana referenca finančnega poslovanja podjetja, ki omogoča lažje in hitrejše poslovno odločanje z manj tveganja. Bonitetno oceno odličnosti imajo najboljša podjetja s ključno diferencialno prednostjo pri poslovanju, predstavljajo tako najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji: strankami, kupci, dobavitelji, zavarovalnicami, bankami in drugimi poslovnimi partnerji. 

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo odlično, kar pomeni da smo bili nadpovprečno plačniško podjetje, smo varni za sodelovanje ter nimamo nobenih blokad, hkrati pa izpolnjujemo kriterije za doseganje manjše verjetnosti, da bomo v prihodnjih dvanajstih  mesecih zabeležili katerega od naslednjih dogodkov:
  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,15% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,93% verjetnost),
  • blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma (< 0,98 verjetnost) .

Podjetja, ki posedujejo certifikat bonitetne odličnosti si lahko ogledate na spodnji povezavi:
http://www.bisnode.si/produkti-in-resitve/aaa/podjetja-s-certifikatom/