Energetska izkaznica

Ni več ovir za naročilo energetske izkaznice za posamezno stanovanje

Z dnem 20.12.2014 je stopil v veljajo nov Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb, ki med drugim določa tudi postopek doloitve energijskih kazalnikov za izdelavo raunske energetske izkaznice za stanovanje ali drug posamezni del v stavbi s skupnim ogrevalnim sistemom.

V kolikor prodajate ali oddajate stanovanje morate energetsko izkaznico pridobiti že za potrebe oglaševanja nepremičnine. Za vse dodatne informacije in naročila nas lahko kontaktirate na
041/338886 ali pišite na info@tecno-group.si

Izvajamo celoten postopek izdelave in izdaja energetske izkaznice. Vi jo samo
naročite, mi opravimo vse ostalo.

Globe zaradi neupoštevanja uporabe energetske izkaznice

493. člen
(prekrški za peti del zakona)

(12) Z globo v višini 300 eurov se za prekršek kaznuje lastnik stavbe ali posameznega dela stavbe, če pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe ne predloži originala ali kopije veljavne energetske izkaznice stavbe ali njenega posameznega dela skladno s 334. členom tega zakona.
(13) Z globo v višini 1.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec stavbe ali posameznega dela stavbe, če v stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad 250 m², ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja, ne namesti veljavne energetske izkaznice na vidno mesto skladno s 336. členom tega zakona.
....
(15) Z globo v višini 250 eurov se za prekršek kaznuje lastnik stavbe ali posameznega dela stavbe, če pri prodajanju in oddajanju stavbe ali posameznega dela stavbe v najem ne zagotovi, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali posameznega dela stavbe iz energetske izkaznice skladno s 334. členom tega zakona.


Zagotovite si čim prej energetsko izkaznico! Več na: info@tecno-group.si ali tel: 041/338886