Energetska izkaznica

Ni več ovir za naročilo energetske izkaznice za posamezno stanovanje

Z dnem 20.12.2014 je stopil v veljajo nov Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb, ki med drugim določa tudi postopek doloitve energijskih kazalnikov za izdelavo raunske energetske izkaznice za stanovanje ali drug posamezni del v stavbi s skupnim ogrevalnim sistemom.

V kolikor prodajate ali oddajate stanovanje morate energetsko izkaznico pridobiti že za potrebe oglaševanja nepremičnine. Za vse dodatne informacije in naročila nas lahko kontaktirate na
041/338886 ali pišite na info@tecno-group.si

Izvajamo celoten postopek izdelave in izdaja energetske izkaznice. Vi jo samo
naročite, mi opravimo vse ostalo.

Globe zaradi neupoštevanja uporabe energetske izkaznice

493. člen
(prekrški za peti del zakona)

(12) Z globo v višini 300 eurov se za prekršek kaznuje lastnik stavbe ali posameznega dela stavbe, če pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe ne predloži originala ali kopije veljavne energetske izkaznice stavbe ali njenega posameznega dela skladno s 334. členom tega zakona.
(13) Z globo v višini 1.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec stavbe ali posameznega dela stavbe, če v stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad 250 m², ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja, ne namesti veljavne energetske izkaznice na vidno mesto skladno s 336. členom tega zakona.
....
(15) Z globo v višini 250 eurov se za prekršek kaznuje lastnik stavbe ali posameznega dela stavbe, če pri prodajanju in oddajanju stavbe ali posameznega dela stavbe v najem ne zagotovi, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali posameznega dela stavbe iz energetske izkaznice skladno s 334. členom tega zakona.


Zagotovite si čim prej energetsko izkaznico! Več na: info@tecno-group.si ali tel: 041/338886

Član združenja izdelovalcev energetski izkaznic

Naš neodvisni strokovnjak za izdelavo energetskih izkaznic je postal člani združenja izdelovalcev energetskih izkaznic - ZIEI.

Združenje izdelovalcev energetskih izkaznic

Na ustanovni seji, ki je bila 13.5.2014, je bilo ustanovljeno združenje izdelovalcev energetskih izkaznic. Neodvisni strokovnjaki želimo izboljšati uvedbo energetske izkaznice stavb. Na pomanjkljivosti opozarjamo že dalj časa in pričakujemo, da bo naš glas sedaj, ko smo enotni in združeni, bolj slišan.

Preberi več o aktivnosti ZiEi.

ZiEi

Sprejet nov energetski zakon EZ-1

DZ je 30.1.2014 s 44 glasovi za in 25 proti sprejel nov energetski zakon, ki med drugim v slovenski pravni red prenaša tretji energetski sveženj. Zakon prinaša novosti na področju energetske učinkovitosti, krepi pravice potrošnikov in pristojnosti agencije za energijo ter vzpostavlja strukturo nacionalnih strateških dokumentov.