Prejeli mednarodni standart bonitetne odličnosti

Letos je podjetje TECNO - GROUP, d.o.o. prejelo aktualno mednarodno referenčno dokumentacijo in Certifikat bonitetne odličnosti- Creditworthiness rating excellence 2015. Bonitetna odličnost je evropsko priznana referenca finančnega poslovanja podjetja, ki omogoča lažje in hitrejše poslovno odločanje z manj tveganja. Bonitetno oceno odličnosti imajo najboljša podjetja s ključno diferencialno prednostjo pri poslovanju, predstavljajo tako najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji: strankami, kupci, dobavitelji, zavarovalnicami, bankami in drugimi poslovnimi partnerji. 

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo odlično, kar pomeni da smo bili nadpovprečno plačniško podjetje, smo varni za sodelovanje ter nimamo nobenih blokad, hkrati pa izpolnjujemo kriterije za doseganje manjše verjetnosti, da bomo v prihodnjih dvanajstih  mesecih zabeležili katerega od naslednjih dogodkov:
  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,15% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,93% verjetnost),
  • blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma (< 0,98 verjetnost) .

Podjetja, ki posedujejo certifikat bonitetne odličnosti si lahko ogledate na spodnji povezavi:
http://www.bisnode.si/produkti-in-resitve/aaa/podjetja-s-certifikatom/
Certifikat Excellent SME

Po podatkih Gospodarske zbornice Slovenije in bonitetne hiše Coface Slovenija je naše podjetje TECNO - GROUP, inženiring, trgovina in storitve, d.o.o. uvrščeno med najbolj uspešna in zaupanja vredna slovenska podjetja.

Podjetje TECNO-GROUP, d.o.o. je prejelo s strani Gospodarske Zbornice Slovenije certifikat Excellent SME.

Več certificate se lahko preberete na spodnje naslovu:
https://excellent-sme.gzs.si


Excellent_qr

CERTIFIKAT

Ni več ovir za naročilo energetske izkaznice za posamezno stanovanje

Z dnem 20.12.2014 je stopil v veljajo nov Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb, ki med drugim določa tudi postopek doloitve energijskih kazalnikov za izdelavo raunske energetske izkaznice za stanovanje ali drug posamezni del v stavbi s skupnim ogrevalnim sistemom.

V kolikor prodajate ali oddajate stanovanje morate energetsko izkaznico pridobiti že za potrebe oglaševanja nepremičnine. Za vse dodatne informacije in naročila nas lahko kontaktirate na
041/338886 ali pišite na info@tecno-group.si

Izvajamo celoten postopek izdelave in izdaja energetske izkaznice. Vi jo samo
naročite, mi opravimo vse ostalo.

Globe zaradi neupoštevanja uporabe energetske izkaznice

493. člen
(prekrški za peti del zakona)

(12) Z globo v višini 300 eurov se za prekršek kaznuje lastnik stavbe ali posameznega dela stavbe, če pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe ne predloži originala ali kopije veljavne energetske izkaznice stavbe ali njenega posameznega dela skladno s 334. členom tega zakona.
(13) Z globo v višini 1.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec stavbe ali posameznega dela stavbe, če v stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad 250 m², ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja, ne namesti veljavne energetske izkaznice na vidno mesto skladno s 336. členom tega zakona.
....
(15) Z globo v višini 250 eurov se za prekršek kaznuje lastnik stavbe ali posameznega dela stavbe, če pri prodajanju in oddajanju stavbe ali posameznega dela stavbe v najem ne zagotovi, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali posameznega dela stavbe iz energetske izkaznice skladno s 334. členom tega zakona.


Zagotovite si čim prej energetsko izkaznico! Več na: info@tecno-group.si ali tel: 041/338886

Član združenja izdelovalcev energetski izkaznic

Naš neodvisni strokovnjak za izdelavo energetskih izkaznic je postal člani združenja izdelovalcev energetskih izkaznic - ZIEI.