ENERGETSKA IZKAZNICA STAVBE


Podjetje TECNO - GROUP, d.o.o. je s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor pridobilo pooblastilo (št. 92) in postalo registriran izdajatelj energetskih izkaznic stavb. Izdelavo energetske izkaznice stavbe opravlja naš neodvisni stokovnjak z licenco (št. 26), ki je tudi član združenja izdelovalcev energetskih izkaznic.

  
KAJ JE ENERGETSKA IZKAZNICA STAVBE?
Je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.
b27d3b4ebbEI_merjena

KDO POTREBUJE ENERGETSKO IZKAZNICO STAVBE? 
Energetska izkaznica stavbe je po zakonu obvezna za vse stavbe, ki so: 
  • v postopku prodaje (izkaznica je obvezna že pri oglaševanju nepremičnine),
  • v postopku oddaje v najem,
  • za večstanovanjske objekte oz. stanovanjske enote (zgrajeni do leta 1980 morajo pridobiti EI do 2015, ostali do 2030),
  • za vse novogradnje; energetska izkaznica je obvezna priloga projekta izvedenih del “PID”,
  • vsi objekti v lasti države ali lokalnih skupnosti in jih uporabljajo državni organi ali organi lokalnih skupnosti oz. organizacije z uporabno tlorisno površino na 500 m2 (pravne enote, občinske stavbe, krajene skupnosti, vrtci, šole itd.).

Energetska izkaznica je obvezna že od 4.7.2013!
Povpraševanje:
info@tecno-group.si (tel: 041.338886)
Obrazec za naročilo energetske izkaznice.


Več o energetski izkaznici stavbe si lahko preberete na:
http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetske-izkaznice-stavb/
http://energetskaizkaznica.si/