KOREKTURNI FAKTORJI

Uporaba korekturnih faktorjev pri določitvi porabe toplotne energije v večstanovanjskih stavbah je način za pravičnejšo delitev stroškov ogrevanja glede na manj ugodne lege posameznih stanovanj. V stanovanjih z manj ugodno lego (pritlična, mansardna, z velikim deležem zunanje hladne stene) se porabi več energije za doseganje iste temperature kot v stanovanjih z ugodnejšo lego (notranja stanovanja, ki jih grejejo sosedi). Z uporabo ustreznih korekturnih faktorjev se pri izračunu stroškov ogrevanja izenači negativni ali pozitivni vpliv lege vseh stanovanj.  
Pri večini večstanovanjskih stavb v Sloveniji so korekturni faktorji izbrani "na palec", v večini primerov kot srednja vrednost predpisanih skrajnih vrednosti. Ta rešitev ni korektna, predvsem do tistih, ki so mejijo z zunanjimi stenami.
Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto določa, da se za izračun korekturnih faktorjev uporabi standard SIST EN 12831. Na tak način je mogoč natančen izračun korekturnih faktorjev.

NE ODLAŠAJTE in še danes naročite izdelavo ustreznih korekturnih faktorjev! Tako bodo stroški ogrevanja pravično porazdeljeni med stanovalce.
 
Podjetje 
TECNO - GROUP, d.o.o. je specializirano podjetje za izdelavo elaboratov z izračuni korekturnih faktorjev zaradi vpliva lege.
Pošljite povpraševanje na: 
info@tecno-group.si